į pradžią turinys susisiekite
Veikla » Darbo užmokestis spausdinti

Marijampolės socialinės pagalbos centro darbuotojų

vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybė Dirbančiųjų skaičius (etatai) 2016 m. IV ketv.​ Dirbančiųjų skaičius (etatai) 2017 m. I ketv.
1 Direktorius 1 1432 1 1432
2 Direktoriaus pavaduotojai 2 1010 2 1010
3 Skyrių, padalinių vadovai 9,5 775 9,5 775
4 Specialistai 4 629 4 633
5 Socialiniai darbuotojai 14 560 14 564
6 Socialinių darbuotojų padėjėjai 99,25 437 99,25 437
7 Pedagoginiai darbuotojai 3 579 3 579
8 Sveikatos priežiūros specialistai 5,75 521 5,75 533
9 Darbininkai 6 380 6 380
10 Socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis (VB tikslinė dotacija) 13,5 674 13,5 650
    158   158