į pradžią turinys susisiekite
Veikla » Darbo užmokestis spausdinti

Marijampolės socialinės pagalbos centro darbuotojų

vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybė Dirbančiųjų skaičius (etatai) 2015 m. III ketv.​ Dirbančiųjų skaičius (etatai) 2016 m. I ketv.
1 Direktorius 1 1302 1 1432
2 Direktoriaus pavaduotojai 2 727 2 927
3 Skyrių, padalinių vadovai 10 690 10 738
4 Specialistai 4 500 3 545
5 Socialiniai darbuotojai 14,5 495 14 564
6 Socialinių darbuotojų padėjėjai 82,75 417 83,75 434
7 Pedagoginiai darbuotojai 3,5 538 3,5 573
8 Sveikatos priežiūros specialistai 5,25 523 5,25 561
9 Darbininkai 9 325 8 350
10 Socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis (VB tikslinė dotacija) 12 577 13,5 667
    144   144