Teisinė informacija » Socialinė priežiūra šeimoms patiriančioms socialin

Pagalbos šeimoms, patiriančioms socialinę riziką,  paslaugų teikimo aprašymas
Viešosios paslaugos pavadinimas

Bendrosios socialinės paslaugos.

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos asmens namuose
Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. A1-802 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A1-141 „Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo"

Socialinių paslaugų katalogas*, patvirtintas 2006 m. balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-93 . Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-12-01 (Žin., 2006, Nr.43-1570)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija

Marijampolės savivaldybės administracijos  sprendimas
Viešosios  paslaugos teikėjas

Marijampolės socialinės pagalbos centro

Pagalbos šeimoms tarnyba

tel. (8 343) 54354, 8 615 30269

el. p. r.seima@mspc.lt

Viešosios paslaugos vadovas

Vilma Ratkevičienė, direktorė, (8 343) 55 426,  8 686 16 707,

el.p. direktore@mspc.lt

Viešosios paslaugos suteikimo trukmė

Socialinės paslaugos yra teikiamos pagal poreikį

Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai)

Socialinės paslaugos teikiamos neatlygintinai.