Teisinė informacija » Dienos socialinė globa namuose

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos teikimo aprašymas
Viešosios paslaugos pavadinimas

Dienos socialinė globa asmens namuose

Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589) galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-03-01)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1570);

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika*, patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 (Žin., 2006, Nr. 43-1571). Aktuali redakcija.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2021-03-29 sprendimas Nr.1-73
Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-252 "Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dėl Dienos socialinės globos asmens namuose gavimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas turi kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija

Marijampolės savivaldybės administracijos  sprendimas

Viešosios  paslaugos teikėjas

Marijampolės socialinės pagalbos centro

Pagalbos namuose tarnyba

tel. (8 343) 54 286, 8 612 65301

el.p. pagalba@mspc.lt

Viešosios paslaugos vadovas

Vilma Ratkevičienė, direktorė, tel. (8 343) 55 426, (8 686) 16 707, el.p. direktore@mspc.lt

Viešosios paslaugos suteikimo trukmė

Dienos socialinės globos asmens namuose paslauga teikiama nuo 2 iki 8 val. per dieną.

Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai)

Mokėjimo rekvizitai:

Marijampolės socialinės pagalbos centras
Įmonės kodas 151388723
Sąsk. nr. LT17 7044 0600 0207 5786

Įmokos pavadinimas: už paslaugas namuose ( __ ) mėn. (Vardas, Pavardė)   

 

Už paslaugas galima susimokėti Socialinės pagalbos centro buhalterijoje.

 

Socialinės paslaugos teikiamos vadovaujantis

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-167 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas-paraiška

Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracijos seniūnijose