Paslaugos » Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo vaikams institucijoje paslaugos teikimo aprašymas

Viešosios paslaugos pavadinimas

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas vaikams institucijoje

Teisės aktai, reguliuojantys  viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, patvirtintas 2006 m. sausio 19 d., Nr. X-493 (Žin., 2006, Nr. 17-589)

Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas 2006 m. balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-93 (Žin., 2006, Nr. 43-1570)

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 ( Žin., 2006, Nr.43-1571; 2007, Nr. 32-1162

Marijampolės savivaldybės tarybos 2007-08-27 sprendimas Nr. 1-122 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos patvirtinimo“.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Norintys gauti institucijoje paslaugą, turi kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos  Socialinių paslaugų skyrių
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija, kuri teiks socialines paslaugas Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus siuntimas, sprendimas
Viešosios paslaugos teikėjas

Marijampolės socialinės pagalbos centro

Paramos šeimai padalinys Igliaukos seniūnijoje

tel. (8 343) 264228, 8 698 44357

el. p. centrasigliauka@mspc.lt

 

Paramos šeimai padalinys Liudvinavo seniūnijoje

tel. 8 684 68 554 

el. p. centrasnetickampis@mspc.lt

Viešosios paslaugos vadovas Vilma Ratkevičienė, direktorė, tel. (8 343) 55426, 8 686 16707, el. p.  direktore@mspc.lt
Viešosios paslaugos suteikimo trukmė Marijampolės savivaldybės administracijos  Socialinių paslaugų skyrius, Socialinių paslaugų skyrimas
Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas-paraiška
Prašymo priėmimo vieta

Asmenys, deklaravę gyvenamą vietą Igliaukos ar Gudelių seniūnijose, prašymą-paraišką pateikia specialistams:

Igliaukos seniūnijoje, Igliauka, Vytauto g. 19
Gudelių seniūnijoje, Gudelių k., Vytauto g. 8

Asmenys, deklaravę gyvenamą vietą Liudvinavo seniūnijoje, prašymą-paraišką pateikia specialistams:

Liudvinavo seniūnijoje, Liudvinavas, Vytauto g. 6