Paslaugos » Šeimų paramos centrai

PARAMOS ŠEIMAI PADALINYS IGLIAUKOS SENIŪNIJOJE


Institucijoje teikiama bendrosios socialinės paslaugos informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, sociokultūrinės paslaugos (laisvalaikio organizavimas, pagalba ruošiant pamokas ir kt.), maisto organizavimas aprūpinimas būtinaisiais drabužiais ir avalyne, transporto organizavimas. Vaikų dienos socialinė priežiūra: kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos, darbiniai įgūdžiai ir kt.), psichologinės pagalbos organizavimas, kitos individualios socialinės paslaugos, atsižvelgiant į vaiko poreikius.

 

Kontaktai:
Vytauto g. 1A, Igliaukos mst.., Marijampolės sav.
Tel.: (8 343) 26 422, 8 698 44357
Vyriausioji socialinė darbuotoja Kristina Mikalainė
El.p.  centrasigliauka@mspc.lt

 

 

PARAMOS ŠEIMAI  PADALINYS LIUDVINAVO SENIŪNIJOJE


Institucijoje teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos Liudvinavo seniūnijoje gyvenantiems socialinės rizikos ar kitų socialinių problemų turinčių  šeimų vaikams bei socialinės priežiūros paslaugos socialinės rizikos šeimoms. Krizių centre asmenims teikiamos laikino apnakvindinimo paslaugos.
 

 

Kontaktai:
Šešupės g. 5, Netičkampio k., Marijampolės sav.

Tel. 8 684 68554
Vyriausioji socialinė darbuotoja Vilija Narušienė
El.p.  centrasnetickampis@mspc.lt