Paslaugos » Kita veikla (projektai)

Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Marijampolės savivaldybėje

 

Projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Marijampolės savivaldybėje“ (projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-10-0002) finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

 

Projekto tikslas - suteikti kompleksinę pagalbą šeimai ir jų vaikams, išgyvenantiems sudėtingą gyvenimo tarpsnį, stiprinti šeimos tarpusavio ryšius, rasti taikius sprendimus.

 

Paslaugos yra nemokamos ir teikiamos visoms Marijampolės savivaldybėje gyvenančios šeimoms.

TĖVYSTĖS ĮGŪDŽIŲ MOKYMAI

 

Pozityvios tėvystės mokymai skirti tėvams, auginantiems 0-12 m. amžiaus vaikus.

Mokymų pagalba:

- įgysite daugiau pasitikėjimo savimi, kaip tėvais;

- geriau pažinsite, suprasite savo vaiką;
- išmoksite efektyvių drausminimo, motyvacijos stiprinimo, pozityvių ribų nustatymo metodų;
- išsaugosite artimą, šiltą santykį su vaiku.

Mokymus veda psichologas, pagal specialią tėvystės įgūdžių ugdymo programą. Mokymų kursas - 24val.

 

Efektyvios tėvystės mokymai skirti paauglius (nuo 12-18m.) auginantiems tėvams.

Mokymų pagalba:

- susipažinsite su vaiko raidos ir elgesio ypatumais paauglystės metu,

- mokysitės, kaip atpažinti, suprasti ir valdyti vaiko jausmus,

- mokysitės taikyti pozityvios disciplinos metodus ir taip kurti pagarbius tarpusavio santykius.

Mokymus veda lektorius. Mokymų kursas – 12 val.

 

 

PSICHOSOCIALINĖ PAGALBA ŠEIMAI

 

Individualios/grupinės psichologo konsultacijos

- Šeimoms išgyvenančioms psichologinę krizę ar patyrusioms sunkių emocinių išgyvenimų (liga, netektis, skyrybos ir pan.).

- Vaikams, paaugliams dėl galimų emocijų, elgesio, raidos, mokymosi ir kt. sutrikimų. 

- Poroms, išgyvenančioms sunkumus tarpasmeniniuose santykiuose.

- Konsultacijos tėvams vaikų auklėjimo klausimais.

Nemokamai konsultuoja vaikų ir suaugusiųjų psichologai.

 

Dailės terapijos užsiėmimai grupėse.

Terapija skirta tėvams dalyvaujant kartu su vaikais (nuo 7m.). Užsiėmimų tikslas padėti pažinti savo ir vaikų vidinį pasaulį, jausmus, išgyvenimus per spalvas, vaizdinius, simbolius. Stiprinti šeimos narių tarpusavio santykius. Iš viso 6 užsiėmimai.

 

 

MEDIACIJOS PASLAUGOS

Konfliktų, ginčų, nesutarimų sprendimo būdas padedant nešališkam tarpininkui- mediatoriui.

Klientai kartu su mediatoriumi ieško bendro sprendimo įvairiais jiems svarbiais klausimais: ginčai, sudėtingos šeimos situacijos, konfliktiniai tėvų ir vaikų santykiai, skyrybų atvejai ir kt. Mediacija trunka tol, kol randamas visoms šalims priimtinas sprendimas - tai gali būti vienas ar keli susitikimai.

 

VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS 

Teikiamos nuo 3 metų amžiaus vaikams, kol tėvai dalyvauja projekto veiklose.

 

 

INFORMACIJA IR REGISTRACIJA

 

Bendruomeniniai šeimos namai

Vytauto g. 17, Marijampolė

Socialinė darbuotoja Jolita Glodienė

Tel. 8 684 90685

Darbo laikas:

I-IV 8:00-17:00; V – 8:00-16:00;

Pietų pertrauka 12:00-12:45.

 

Marijampolės Bendruomeniniai Šeimos Namai

 

 

Partneriai

Vikaviškio vyskupijos „Caritas”

Bažnyčios g. 42, Marijampolė

Tel. 8 65516739

 

 

 

♦ Projekto „Integralios pagalbos į namus teikimas Marijampolės savivaldybėje“ tikslas - suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.

Projekto metu vykdysime šias veiklas: komandų darbuotojų mokymas ir profesinės kompetencijos kėlimas; integralios pagalbos teikimas neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus žmonėms; šeimos narių, prižiūrinčių senyvo amžiaus neįgalius artimuosius, konsultavimas; neformalios pagalbos skatinimo renginys, skirtas bendruomenės nariams. Integralią pagalbą teiks 3 mobiliosios komandos. Mobiliąją komandą sudaro: slaugytojas, slaugytojo padėjėjai, socialinis darbuotojas,  kineziterapeutas, socialinio darbuotojo padėjėjai.

 

Projekto vykdytojas:  Marijampolės socialinės pagalbos centras

Veiklos vyks: 2016-09-22   - 2020-04-30

 

Kontaktai:

Marijampolės socialinės pagalbos centras

Bažnyčios g. 19, Marijampolė

Tel. 8 (343) 54286

El. p. pagalba@mspc.lt


♦ Galimybė šiluma ir meile apgaubti tėvų globos netekusį vaiką – vienas iš geriausių jausmų. Įsivaikinimo, globos  procesas kiekvienai šeimai būna skirtingas, su begale neaiškumų ir įvairių posūkių, tai nėra lengvas laikotarpis. Būtent todėl norime pagelbėti tiems, kurie turi klausimų šia tema, bet nedrįsta paklausti.

Visus, neabejingus vaikams, trokštantiems turėti šeimą, besidominčius vaiko globos, įvaikinimo klausimais ar ketinančius dalyvauti mokymuose, mielai kviečiame skambinti, rašyti arba tiesiog atvykti!

Į rūpimus klausimus atsakys pagal Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) programą atestuotos socialinės darbuotojos Inesa Skvernelienė ir Aušra Kėžienė.

 

Globos centras

Šešupės g. 5, Netičkampio k., Marijampolės sav.

Tel.:  8 676 42242, 8 676 42230

El. p. mokymai@mspc.lt


♦ Marijampolės socialinės pagalbos centras dalyvauja projekte „Pažangios Norvegijos Karalystės patirties socialinės rūpybos ir sveikatos apsaugos srityse perdavimas siekiant Lietuvos visuomenės gerovės“.

Daugiau informacijos apie vykdomą projektą lietuvių kalba.

Daugiau informacijos apie vykdomą projektą anglų kalba.

 

Projektas baigtas.


  ♦  Projekto „Aš jaučiuosi reikalingas“ tikslas – organizuoti globėjų (rūpintojų ) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugas Marijampolės, Vilkaviškio,  Kazlų Rūdos, Kalvarijos ir Šakių savivaldybėse.

 

Projektas baigtas 2015 m. gruodžio 31 d.


  ♦ Programos „Pagalba vargstantiems vaikams ir daugiavaikėms šeimoms Marijampolės apskrityje“ koordinatoriaus veikla yra padėti VšĮ „SOLIDARITY“, kad būtų remiami vargstantys vaikai ir daugiavaikės šeimos, šalinamas skurdas, užtikrinamas žmogiško gyvenimo pagrindas.

 

Programa baigta 2013 m. birželio 30 d.