Paslaugos » Globos centras

GLOBOS CENTRAS

 

! ! ! DĖMESIO! ! !

 

Atsižvelgdami į LR Vyriausybės nutarimą dėl paskelbto karantino šalyje (kol nutarimas nebus atšauktas), informuojame, kad Marijampolės socialinės pagalbos centro Globos centras dirbs nuotoliniu būdu. Psichologo konsultacijos vyks telefonu.
Visais rūpimais klausimais arba esant pagalbos poreikiui prašome kreiptis šiais kontaktais:
Vyr. socialinė darbuotoja Inesa Komkaitė - 8 673 49843 El. p.: globoscentras@mspc.lt, globoscentras2@gmail.com;

Globos koordinatorės: Lina Buzienė - 8 671 34916; Gintarė Burčikienė - 8 647 66368;

GIMK atestuotos darbuotojos: Inesa Skvernelienė - 8 676 42230; Aušra Kėžienė - 8 676 42242;

Psichologė Milda Antanaitienė - 8 602 31972.

„Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai,

globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001

 

Globos centro tikslas - užtikrinti, kad visiems tėvų globos netekusiems vaikams, įvaikintiems vaikams, globėjų (rūpintojų) globojamiems (rūpinamiems) vaikams, šeimynoje globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, budintiems globotojams, šeimynos dalyviams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

 

Globos centro funkcijos ir paslaugos:

 • organizuoja ir (ar) vykdo budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių paiešką;
 • konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpinti) vaikus, įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas ir (ar) tapti šeimynos dalyviais;
 • vykdo budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių, šeimynos dalyvių pasirengimo globoti (rūpinti), prižiūrėti, auginti, įvaikinti vaikus bei bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal GIMK programą;
 • vykdo tęstinius globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymus pagal GIMK programą;
 • teikia informavimo ir konsultavimo paslaugas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams, šeimynos dalyviams ir norintiems jais tapti asmenims;
 • rengia asmenų, siekiančių tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais, šeimynos dalyviais, mokymus ir pasirengimo tėvų globos netekusio vaiko globai, priežiūrai ar įvaikinimui vertinimą;
 • organizuoja savitarpio pagalbos grupes;
 • koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, budintiems globotojams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams ir (ar) teikia ar organizuoja šiems vaikams ir budintiems globotojams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams reikiamą pagalbą (socialinę, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kt.);
 • koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) globėjų (rūpintojų), šeimynų, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams ir (ar) teikia, organizuoja šiems vaikams, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams psichosocialinę, konsultacinę ar kitą reikiamą pagalbą;
 • organizuoja ir (ar) teikia laikino atokvėpio paslaugas;
 • vertina budinčio globotojo vykdomos vaiko priežiūros veiklos kokybę;
 • pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, artimais giminaičiais ir su fiziniais asmenimis, emociniais ryšiais susijusiais su vaiku, paruošia vaiką susitikimams su biologiniais tėvais, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams;
 • užtikrindamas geriausius vaiko interesus, bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), VVTAĮT ir jos įgaliotu teritoriniu skyriumi, kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais darbuotojais, dirbančiais su šeimomis, atvejo vadybininkais;
 • įvairiomis komunikacijos priemonėmis viešina globos centro veiklą;
 • vykdo kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams, įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams.

 

Adresas:

Šešupės g. 5, Netičkampio k., Marijampolės sav.

 

Darbo laikas:

       I – IV     8:00 – 17.00
         V        8:00 – 15:45

Pietų pertrauka: 12:00 – 12:45

 

Darbuotojų kontaktai:

Vyriausioji socialinė darbuotoja Inesa Komkaitė

Tel. 8 673 49843

El. p. globoscentras@mspc.lt

 

Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) Lina Buzienė

Tel. 8 671 34916

 

Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) Gintarė Burčikienė

Tel. 8 647 66368

 

GIMK atestuota darbuotoja Inesa Skvernelienė

Tel. 8 676 42230

 

GIMK atestuota darbuotoja Aušra Kėžienė

Tel.8 676 42242

 

Psichologė Milda Antanaitienė

Tel. 8 602 31972

 

 

   Vaikai yra vaikai. Marijampolė