Paslaugos » Dienos socialinė globa institucijoje

Dienos socialinės globos institucijoje paslaugos teikimo aprašymas
Viešosios paslaugos pavadinimas Dienos socialinė globa institucijoje
Teisės aktai reglamentuojantys viešosios paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas.
Socialinių paslaugų katalogas patvirtintas 2006 m. balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-93 (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2008, Nr. 2-72; žin., 2013, Nr.74-3719 );

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Norintys gauti dienos socialinę globą institucijoje, turi kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų skyrių
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija

Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento siuntimas, sprendimas

Viešosios paslaugos teikėjas

Marijampolės socialinės pagalbos centro

Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo padalinys

 

tel. (8 343) 52 287, el.p. jaunuoliai@mspc.lt

Viešosios paslaugos vadovas

Vilma Ratkevičienė, direktorė, tel. (8 343) 55426, 8 686 16707,

el.p. direktore@mspc.lt

 

Viešosios paslaugos suteikimo trukmė Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų skyrius, Socialinių paslaugų skyrimas
Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai)

Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas. Mokėjimo už paslaugas dydis apskaičiuojamas pagal

Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. 1-202 „Dėl Marijampolės Socialinės pagalbos centro teikiamų socialinių paslaugų vienam asmeniui (šeimai) kainų per mėnesį patvirtinimą“;

Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. 1-51 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos patvirtinimo“;

Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. 1- 356 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimą“

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas - paraiška
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų skyrius