Paslaugos » Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimt

ASMENŲ, TURINČIŲ INTELEKTO SUTRIKIMŲ, DIENOS UŽIMTUMO PADALINYS

 

Teikiamos dienos socialinės globos paslaugos asmenims, gyvenantiems Marijampolės savivaldybėje. Į padalinį priimami asmenys nuo 18 m. iki 45 m. Šiame padalinyje įkurtos 28 vietos.
 

 

Kontaktai:
Marijampolė, Bažnyčios g. 19
Tel. (8 343) 52 287 , 8 67642206

Vyriausioji socialinė darbuotoja Daiva Jakimavičiūtė
El.p. jaunuoliai@mspc.lt