Paslaugos » Aprūpinimas būtiniausiais daiktais

Aprūpinimo būtiniausiais daiktais paslaugos teikimo aprašymas
Viešosios paslaugos pavadinimas Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais, avalyne, maistu
Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589)

Socialinių paslaugų katalogas (Žin.,2013, Nr. 74-3719)

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 ( Žin., 2006, Nr.43-1571; 2007, Nr. 32-1162)

Marijampolės savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. 1-55 „Aprūpinimo būtiniausiais labdaros būdu gautais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis tvarka, patvirtinto“

Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 26 d. sprendimas Nr. 1-645 „Dėl asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų skyrimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ (dalinai pakeista 2010 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr. 1366)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Prašymas
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis darbuotojas)  

Viešosios paslaugos teikėjas

Marijampolės socialinės pagalbos centro

Kompensacinės technikos nuomos ir labdaros (paramos) padalinys

tel.  (8 343) 53515, 8 612 65302

el. p. technika@mspc.lt

Viešosios paslaugos vadovas

Vilma Ratkevičienė, direktorė, tel.  (8 343) 55426, 8 686 16707,

el. p.  direktore@mspc.lt

Viešosios paslaugos suteikimo trukmė Pagal poreikį
Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei viešoji paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės socialinės pagalbos centre Bažnyčios g. 19 arba Kompensacinės technikos nuomos ir labdaros (paramos) padalinyje Vytauto g. 87, Marijampolė