Padaliniai » Kita veikla (projektai)

 

♦ Projekto „Integralios pagalbos į namus teikimas Marijampolės savivaldybėje“ tikslas - suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.

Projekto metu vykdysime šias veiklas: komandų darbuotojų mokymas ir profesinės kompetencijos kėlimas; integralios pagalbos teikimas neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus žmonėms; šeimos narių, prižiūrinčių senyvo amžiaus neįgalius artimuosius, konsultavimas; neformalios pagalbos skatinimo renginys, skirtas bendruomenės nariams. Integralią pagalbą teiks 3 mobiliosios komandos. Mobiliąją komandą sudaro: slaugytojas, slaugytojo padėjėjai, socialinis darbuotojas,  kineziterapeutas, socialinio darbuotojo padėjėjai.

 

Projekto vykdytojas:  Marijampolės socialinės pagalbos centras

Veiklos vyks: 2016-09-22   - 2020-04-30

 

Kontaktai:

Marijampolės socialinės pagalbos centras

Bažnyčios g. 19, Marijampolė

Tel. 8 (343) 54286

El. p. pagalba@mspc.lt


♦ Galimybė šiluma ir meile apgaubti tėvų globos netekusį vaiką – vienas iš geriausių jausmų. Įsivaikinimo, globos  procesas kiekvienai šeimai būna skirtingas, su begale neaiškumų ir įvairių posūkių, tai nėra lengvas laikotarpis. Būtent todėl norime pagelbėti tiems, kurie turi klausimų šia tema, bet nedrįsta paklausti.

Visus, neabejingus vaikams, trokštantiems turėti šeimą, besidominčius vaiko globos, įvaikinimo klausimais ar ketinančius dalyvauti mokymuose, mielai kviečiame skambinti, rašyti arba tiesiog atvykti!

Į rūpimus klausimus atsakys pagal Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) programą atestuotos socialinės darbuotojos Inesa Skvernelienė ir Aušra Kėžienė.

 

Globos centras

Šešupės g. 5, Netičkampio k., Marijampolės sav.

Tel.:  8 676 42242, 8 676 42230

El. p. mokymai@mspc.lt


♦ Marijampolės socialinės pagalbos centras dalyvauja projekte „Pažangios Norvegijos Karalystės patirties socialinės rūpybos ir sveikatos apsaugos srityse perdavimas siekiant Lietuvos visuomenės gerovės“.

Daugiau informacijos apie vykdomą projektą lietuvių kalba.

Daugiau informacijos apie vykdomą projektą anglų kalba.

 

Projektas baigtas.


  ♦  Projekto „Aš jaučiuosi reikalingas“ tikslas – organizuoti globėjų (rūpintojų ) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugas Marijampolės, Vilkaviškio,  Kazlų Rūdos, Kalvarijos ir Šakių savivaldybėse.

 

Projektas baigtas 2015 m. gruodžio 31 d.


  ♦ Programos „Pagalba vargstantiems vaikams ir daugiavaikėms šeimoms Marijampolės apskrityje“ koordinatoriaus veikla yra padėti VšĮ „SOLIDARITY“, kad būtų remiami vargstantys vaikai ir daugiavaikės šeimos, šalinamas skurdas, užtikrinamas žmogiško gyvenimo pagrindas.

 

Programa baigta 2013 m. birželio 30 d.