Galerija 2016 » Knyga neša žinią...

Š. m.  kovo 16 d. Igliaukos socialinės rizikos šeimų paramos centro Vaikų dienos padalinio  lankytojai lankėsi Igliaukos bibliotekoje, paminėjo Knygnešio dieną. Bibliotekininkės papasakojo, kokia svarbi žmonėms ši diena, kaip knygnešiai rizikavo savo šeimomis, laisve, gyvybe, kaip lietuvišką spaudą gabeno per pasienį, kad išgelbėtų gimtąją lietuvių kalbą, tautos autentiškumą. Žiūrėdami filmą "Knygnešys" mokiniai įgijo žinių, kurias panaudos mokykloje.