Galerija 2015 » Kalėdinės popietės

Š. m.  gruodžio 15 d. Igliaukos socialinės rizikos šeimų paramos centre vyko Šv. Kalėdų šventė. Į šventę susirinko gausus būrys mamyčių, tėvelių, svečių bei vaikų svajonių pildytojai. Vaikučius pralinksmino atvykęs Kalėdų senelis. Vaikai paruošė nuotaikingą programėlę, deklamavo eilėraštukus, dainavo daineles, žaidė su seneliu šalčiu įvairius žaidimus. Kalėdų senelis išdalino vaikams dovanėles.

Š. m. gruodžio 16 d.  Socialinės rizikos šeimų paramos centre Liudvinavo seniūnijoje Vaikų dienos padalinyje vyko popietė "Kalėdiniai stebuklai". Į šventę susirinko būrys tėvelių ir kitų garbingų svečių, kaimo bendruomenės narių. Vaikai dainavo, šoko, vaidino mini vaidinimą "Ropė".

Š.m. gruodžio 17 d. Jaunuolių, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo padalinyje vyko Kalėdinė popietė. Į šventę susirinko gausus būrys jaunuolių mamyčių, tėvelių ir svečių iš Marijampolės savivaldybės. Jaunuoliai paruošė nuotaikingą programėlę, kurioje vaidino, šoko, dainavo. Visi šio padalinio lankytojai išėjo su dovanėlėmis ir pakilia nuotaika.