Administracinė informacija » Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų vykdymas

 

Viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

2018 m. vykdomi ir įvykdyti mažos vertės pirkimai

 

Pirkimų ataskaitos

 

Suvestinė informacija apie 2014 m. pirkimus

 

Suvestinė informacija apie 2015 m. pirkimus

 

Viešųjų pirkimų ataskaitos 2014 m.

 

Viešųjų pirkimų ataskaitos 2015 m.

 

Viešųjų pirkimų ataskaitos 2016 m.

 

Viešųjų pirkimų ataskaitos 2017 m.